Ulice Húskova - oprava komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Černovice

 • Začátek

  01. 05. 2017

 • Konec

  31. 12. 2017

 • Popis

  Stavba navazuje na předcházející rekonstrukci kanalizace a vodovodu. V rámci opravy bude provedena obnova vozovky, chodníků a vjezdů.

 • Aktuální stav

  V současné době byl spuštěn provoz v úseku ulic Štolcova - Spáčilova. Další práce budou zahájeny v návaznosti na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

 • Zhotovitel

  PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Losa

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Michal Hlavoň