Ulice Kovácká - oprava komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Černovice

 • Začátek

  01. 04. 2017

 • Konec

  31. 08. 2017

 • Popis

  Stavba navazuje na předcházející rekonstrukci kanalizace a vodovodu. V rámci opravy bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky, chodníků a vjezdů, dále bude provedena obnova zelených ploch s ohumusováním a zatravněním.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají dokončovací práce.

 • Zhotovitel

  Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Bohuslav Hlaváček

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Michal Hlavoň