Ulice Viniční - oprava chodníků - úsek Rokytova - Balbínova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Židenice

 • Začátek

  01. 11. 2016

 • Konec

  30. 06. 2017

 • Popis

  Jedná se opravu povrchů chodníků na ulici Viniční v úseku od ulice Balbínovy po ulici Rokytovu. Oprava navazuje na opravu kanalizace a vozovky.

 • Aktuální stav

  Bylo dokončeno dláždění chodníků v úseku mezi ulicemi Meluzínovou a Balbínovou. Provádí se oprava stávajícího chodníku v úseku křižovatky ulic Meluzínova-Viniční, který z důvodu nevyřečených majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům zůstane neopraven.

 • Zhotovitel

  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Michal Grunt

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Hlučka