Úprava zastávky MHD Myslivní – doplnění chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Kohoutovice

 • Začátek

  18. 09. 2023

 • Konec

  15. 02. 2024

 • Popis

  Jedná se o stavbu nového chodníku o délce 63,31 m a šířce 1,5 m. Chodník bude na začátku staničení navazovat na stávající chodník z ulice Myslivní. Na konci staničení bude napojen na zastávku MHD Myslivní. Součástí stavby je realizace železobetonové zárubní zdi pro zajištění svahu v místě nového chodníku, obnova kanalizačních a vodovodních přípojek k nemovitostem, obnova jednotné kanalizační stoky a vodovodního řadu v úseku stavby.

 • Aktuální stav

  Předávací řízení stavby.

 • Zhotovitel

  ZEMAKO, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Lukáš Smekal