Útěchovská (č.76-90) - souvislá údržba vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  02. 04. 2024

 • Konec

  12. 04. 2024

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu vozovky, kde bude vyměněna stávající obrusná vrstva z asfaltobetonu. Objízdné trasy přes ulice Na Kovárně a Zeiberlichova.

 • Aktuální stav

  Souvislá údržba vozovky na ulici Utěchovská v úseku od č.76 po č.90 se nebude na základě požadavku MČ Brno-sever realizovat

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ladislav Kuschel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal