Zastávkový záliv MHD u Židenických kasáren

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Židenice

 • Začátek

  15. 12. 2016

 • Konec

  30. 05. 2017

 • Popis

  Předmětem akce je vybudování nového zastávkového zálivu pro zastávku MHD "Židenice, kasárna". Technické řešení spočívá v rozšíření vozovky v místě zastávky o zastavovací pruh a přemístění zastávky linek MHD do vzniklého zastávkového zálivu včetně vyvolaných přeložek.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají dokončovací práce. Následně bude provedeno předání stavby jednotlivým správcům a zahájeno předčasné užívání stavby.

 • Zhotovitel

  Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Leoš Mahel, Dis.

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Michal Hlavoň