Závodského - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Židenice

 • Začátek

  19. 06. 2017

 • Konec

  30. 11. 2017

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku a podkladních vrstev. Upraví se podklad a povrch se opatří novou betonovou dlažbou tl. 60 mm (vše do původní nivelety povrchu). Na rozhraní chodník - vozovka se počítá s odstraněním stávajících silničních betonových obrubníků výměnou za nové betonové silniční obrubníky.

 • Aktuální stav

  7.8. stavba dokončena

 • Zhotovitel

  SIMOST, s.r.o., Jižní nám. 15, Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p. Kožnar

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová