ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně ORG 5519

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Chrlice

 • Začátek

  19. 10. 2023

 • Konec

  18. 10. 2024

 • Popis

  Předmětem prací je nástavba budovy I. stupně ZŠ a přístavba výtahu ve dvorním traktu, jejichž smyslem je vybudování 6 oddělení školní družiny a s tím spojeného zázemí pro účastníky zájmového vzdělávání, vychovatele, případně asistenty pedagoga.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají práce na zastřešení nástavby, rozvodech inženýrských sítí, dispozičních úpravách jednotlivých místností.

 • Zhotovitel

  I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Kamil Bravenec

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lubomír Bedrna