ZŠ Antonínská, rekonstrukce chodníku, zábradlí, - bezpečná cesta do škol

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  31. 07. 2023

 • Konec

  29. 09. 2023

 • Popis

  Stavba řeší úpravu předprostoru ZŠ Antonínská, vytvoření nové výsadby včetně mobiliáře, rampy a schodiště pro vstup do budovy.

 • Aktuální stav

  Pokládka konstrukčních vrstev chodníku a dláždění.

 • Zhotovitel

  ZEMAKO, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Lukáš Smekal

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Tomáš Dobrovolný