Brňáci pro Brno

je aplikace společnosti Brněnské komunikace a.s.

Slouží obyvatelům města Brna jako efektivní nástroj pro hlášení lokálních závad na zařízeních, objektech a komunikačních plochách ve správě a vlastnictví subjektů zapojených do TÝMU BPB. Umožňuje občanům aktivně se podílet na zkvalitňování života ve svém městě.

Dejte vědět přímo technikovi, který zajistí opravu závady Po nahlášení závady se informace o závadě dostane přímo k technikovi z TÝMU BPB a ten, dle kategorie a městské části konkrétní závadu ihned řeší. K rychlejšímu vyřešení a opravám přispívá kategorizace jednotlivých závad. Technici tak mohou začít rychle jednat a zajistit opravy, o kterých by se jinak nedozvěděli. Závadu je možné vyřešit i ze dne na den, záleží však na typu a rozsahu každé závady.

Aplikace, která dává smysl

Rozbitý chodník, poškozená dopravní značka, díra ve vozovce, poškození na prvcích veřejného osvětlení, poškozené nebo plné odpadkové koše, černá skládka, únik páry, poškození mobiliáře v parcích a mnohé další závady. To jsou problémy, na které můžete ve městě narazit. V mnoha případech se tyto závady jeví jako těžko řešitelné. Závada by přitom mohla být odstraněna už dříve, jen kdyby o ní příslušní správci dozvěděli. Právě tomuto účelu slouží aplikace Brňáci pro Brno, která dokáže proces oprav ve městě výrazně urychlit a díky tomu se nám všem v Brně žije příjemněji.


        

Zdarma ke stažení:   

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.brnaciprobrno.mobile

iOS: https://itunes.apple.com/cz/app/br%C5%88%C3%A1ci-pro-brno/id1282314665?l=cs&mt=8

www.brnaciprobrno.cz

Podpůrné webové stránky projektu BPB - www.vylepsujibrno.cz 


Národní soutěž Chytrá města pro budoucnost 2017

V kategorii město nad 50 tisíc obyvatel zvítězilo statutární město Brno za projekt “Brňáci pro Brno" s efektivním hlášením závad na komunikačních plochách s podporou mobilní aplikace, platformy Google Maps a GPS. Přihlašovatelem projektu je společnost Brněnské komunikace a.s., jejímž zřizovatelem je statutární město Brno.

http://www.soutezchytramesta.cz