O Projektu C-ROADS

                                                                                                                     


C-ROADS je celoevropský pilotní projekt, jehož česká část C-ROADS CZ má za úkol nasadit novou C-ITS technologii (kooperativní inteligentní dopravní systémy, ve kterých probíhá datová výměna mezi auto-auto a auto-infrastruktura) v reálném provozu na vymezených úsecích silniční sítě České republiky.

Projekt C-ROADS si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS v členských státech Evropy. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport).    

  

Koordinátor projektu:

          

Partneři projektu:

                       

                                            


Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, ochrana zdraví a osob, snížení nehodovosti a zvýšení plynulosti dopravy. Českým unikátem v rámci projektu je testování C-ITS v železničním provozu a ve veřejné hromadné dopravě.  Tyto cíle budou naplňovány skrze testovací scénáře.

Společnost Brněnské komunikace a.s. vstoupila do tohoto projektu s řešením C – ITS technologií ve městě, což je v rámci Platformy C – ROADS unikát. Statutární město Brno tak přispívá k výjímečnosti projektu C- ROADS CZ.

Kooperativní systémy C-ITS poskytnou řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, významně přispějí k dopravní předvídavosti řidičů, k plynulosti silničního provozu i ke snížení nehod, zejména těch závažných. Včasné obdržení přesné informace je naprosto zásadní k tomu, aby řidič pohotově vnímal situaci v silničním provozu a soustředil se na možný problém.

Na základě praktických poznatků z tohoto projektu by mělo v budoucnosti dojít také k úpravě příslušné legislativy, aby bylo možné spolupracující systémy ITS uvádět postupně do širší praxe bez technických bariér.

Více informací o projektu C-ROADS Czech Republic najdete na oficiálních stránkách https://c-roads.cz/