Pilotní lokalita řešená BKOM - DT 2

Pilotní lokalita řešená BKOM  - DT 2

Projekt není zaměřen pouze na dálnice. Statutární město Brno prostřednictvím jím vlastněné společnosti Brněnské komunikace a.s. v úzké spolupráci s ŘSD ČR nastaví v rámci projektu systematický přístup k zavádění kooperativních systémů ve městě a vytvoří podmínky pro jejich efektivní nasazení. Společnost Brněnské komunikace a.s. se v rámci projektu zaměří na vybudování městského systému C-ITS na vybraných páteřních komunikacích. Bude se jednat např. o upozornění řidičům na signál STŮJ na světelném signalizačním zařízení nebo varování před jízdou jiného vozidla na červenou.


Vzhledem k nízké penetraci C-ITS vozidel v ČR vybaví také společnost Brněnské komunikace a.s. v rámci projektu C-ROADS část vlastní vozidlové flotily palubními jednotkami OBU (on board unit) C-ITS. V projektu bude také testována komunikace jednotek RSU (Road- side unit), které budou propojeny s řadiči SSZ (světelně signalizačního zařízení) na křižovatkách, s jednotkami osazenými ve vozidlech dle standardu ITS G5.

V praxi to znamená, že po propojení všech výše uvedených částí systému bude umožněna vzájemná komunikace vozidlo <–> vozidlo a vozidlo <–> infrastruktura.