Bloková čištění 2021

Harmonogram blokového čištění 2021 před zimou prováděný společností Brněnské komunikace a.s.