Jarní čištění a údržba tunelů

V měsíci dubnu bude probíhat pravidelné čištění, údržba a servis brněnských tunelů.
Řidiči, počítejte proto s uzavřením brněnských tunelů v těchto termínech: