Nabídkové řízení "Revitalizace území Nové sady - Hybešova"

Společnost Brněnské komunikace a.s. vyhlašuje nabídkové řízení jehož předmětem je oslovení, vyhledání a výběr zájemce o revitalizaci území vymezeného ulicemi Nové sady - Hybešova, za účelem realizace jeho nového využití.

Čestné prohlášení fyzické osoby.

Čestné prohlášení právnické osoby.

Podmínky nabídkového řízení Revitalizace území Nové sady - Hybešova.

Smlouva o složení a užití kauce - Revitalizace území Nové sady - Hybešova.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - Revitalizace území Nové sady - Hybešova.