Oprava komunikace na ulici Poříčí

Na základě nových informací, které nám poskytlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) přinášíme aktuální stav oprav, které probíhají na ulici Poříčí.

ŘSD provádí na Poříčí opravy povrchu po škodách, které způsobilo zimní počasí. Celá stavba je rozdělena na čtyři části, a každá z nich bude trvat přibližně 1 měsíc. 
Nyní se opravuje úsek Autocentrum ROS – Vídeňská podél řeky, ten by měl být dokončen 24. května. Poříčí je však i přes tuto opravu průjezdné! Doprava je vedena v jednom jízdním pruhu a to v protisměru.

Následovat bude oprava úseku Vídeňská – Nové Sady podél řeky. Zahájení této části je naplánováno na červen. Vzhledem k tomu, že se na akci podílí kromě ŘSD i další správci sítí a staveb, neznáme v tuto chvíli přesný termín dokončení. Ovšem budeme vás o něm včas informovat. Povrch opravuje ŘSD, chodníky má na starosti město Brno, nové veřejné osvětlení zajistí brněnské Technické sítě.