Zimní pohotovost 2017/2018

Společnost Brněnské komunikace a.s. oznamuje, že od 1. 11. 2017 zahájila zimní pohotovost podle zákona o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 sb., ve znění pozdějších vyhlášek.

Pohotovost trvá do 31. 3. 2018.

Společnost provádí údržbu ZÁKOS (základní komunikační systém), kde jsou vybrané místní komunikace v majetku města, a smluvně pro Správu a údržbu Jihomoravského kraje komunikace I. třídy  (v majetku státu) a komunikace II. a III. třídy (v majetku Jihom. kraje) – celkem cca 420 km.

Pro zajištění sjízdnosti komunikací je připraveno 21 sypačů + 3 rezervy, podle potřeby jsou připraveny traktory s radlicemi.

Zásoby posypové soli v solných halách činí cca 8 000 tun.