Akceptační a předávací protokol

Byl podepsán akceptační a předávací protokol a dílo bylo převzato k užívání.