Komplexní zkoušky na vybraných lokalitách

Proběhly komplexní zkoušky na vybraných lokalitách za účasti kupujícího, prodávajícího a partnerů projektu C-ROADS CZ: Intens a FD ČVUT.