Objednání doplnění u dodavatele

U dodavatele sytému objednání doplnění C-ITS o PKI (systém podepisovaní a ověřování vysílaných zpráv, termín dodání je 29. 2. 2020) a o UC PTP (preference MHD na SSZ, termín dodání je 31. 3. 2020).