Přejímaci řízení a ukončení etapy 1

Dodavatel vyzval kupujícího ( Brněnské komunikace a.s.) k zahájení přejímacího řízení a ukončení etapy 1 dle Smlouvy o dílo (SoD)