Společnost Brněnské komunikace a.s. získala cenu Cenu Sdružení pro dopravní telematiku a cenu České silniční společnosti

V celostátní soutěži ČDS&T 2019 – DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE, VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ získala společnost Brněnské komunikace a.s. Cenu Sdružení pro dopravní telematiku a cenu České silniční společnosti Cenu společnost získala za realizaci v projektu C-ROADS CZ DT2 v oblasti moderních technologií C-ITS systémů.