Velké testování C - ITS

Proběhlo velké testování C-ITS BKOM za účasti partnerů v rámci projektu C-ROADS. Na základě provádění dlouhodobých příprav pro testování dojde k posunutí termínů dodání PKI a UC PTP cca o 30 dní.