Velké testování interoperability C-ITS - preference MHD

Proběhlo velké testování interoperability C-ITS za účasti partnerů v rámci projektu C-ROADS. Cílem bylo ověření interoperability systémů DPMB (Dopravní podnik města Brna a.s.) a BKOM (Brněnské komunikace a.s.), ověření funkčnosti preference MHD, soulad vysílaných zpráv se standardy C-ROADS.