Vybrán dodavatel pro zakázku "Zavádění C-ITS systému ve městě Brně"

Byl vybrán dodavatel pro zakázku "Zavádění C-ITS systému ve městě Brně", sdružení společností ENERGOVOD CZ, a.s. a CROSS Zlín, a.s.