Workshop C-ITS pod vedením spolku Sdružení pro dopravní telematiku

V sídle Magistrátu města Brna se konal dne 24. 6. 2021 workshop pod záštitou spolku SDT -Sdružení pro dopravní telematiku. Byl zde představen, zástupcům vybraných společností a institucí, vznikající Brněnský kooperativní inteligentní dopravní systém (C-ITS). Následně byly diskutovány možné potřeby a přínosy systému pro jednotlivé společnosti, ale i pro město jako celek. Toto vstupní jednání bylo uspořádáno pro potřebu vytvoření studie rozvoje C-ITS v Brněnské metropolitní oblasti.