Zahájení etapy 2

Autorský dozor souhlasí s předáním systému a zahájením etapy 2.