Zahraniční hosté ze Slovinska v sídle společnosti Brněnské komunikace

V Brněnských komunikacích jsme přivítali další zahraniční hosty se zájmem o evropský projekt C-ROADS! Tentokrát je to delegace ITS Slovinsko. Stejně jako Sdružení pro dopravní telematiku, z.s. je součástí The Network od National ITS associations hosted by ERTICO – ITS EUROPE. Ve čtvrtek 23.9.2021 je v hotelu Continental přivítal zástupce BRNOmycity Petr Kratochvíl - radní města Brna pro dopravu. Další den jsme u nás na BKOM prezentovali projekt C-ROADS a delegace také navštívila Centrální technický dispečink, kde je instalován řídící prvek C-ITS. C-Roads Czech Republic #SafeRoadstoday #chytrebrno #croads