Aktuality koordinace uzavírek

Chcete vědět, jaké Vás v Brně v nejbližší době čekají uzavírky? Pak jste na správném místě.

V této sekci Vás chceme pravidelně informovat o důležitých uzavírkách na komunikacích. Nabídneme Vám základní údaje o připravovaných stavbách na nejbližší období tak, jak nám je poskytli jejich investoři. V některých případech se však mohou termíny i rozsahy omezení dopravy a objízdné trasy ještě měnit. Povolovacího procesu se účastní hned několik orgánů a institucí, jejichž souhlas je nezbytný: např. Policie ČR, příslušná městská část, Dopravní podnik města Brna a.s., správce komunikace, odbor dopravy Magistrátu města Brna (OD MMB) nebo odbor dopravy Úřadu Jihomoravského kraje (OD JMK). V neposlední řadě je nutné vydání rozhodnutí o uzavírce a zvláštním užívání komunikace příslušným silničním správním úřadem. Tím je u dálnic Ministerstvo dopravy ČR, u silnic I. třídy OD JMK, u ostatních silnic a místních komunikací s městskou hromadnou dopravou OD MMB a u ostatních komunikací příslušný úřad městské části.

Zde je tedy jasně zřejmé, o jak složitý proces jde a kdo všechno má vliv na konečné řešení.

Žádný z investorů nechce zbytečně opravovat něco, co není nezbytné. Někdy je důvodem velmi špatný technický stav, jindy je třeba posílit přetíženou nebo nekapacitní síť a nebo je nutná například výměna parovodu za horkovody.

Vždy je však cílem snaha zlepšit život obyvatelům i návštěvníkům města Brna a zajistit podmínky pro rozvoj podnikání.

Prosíme Vás tedy o pochopení a trpělivost, budete-li projíždět kolem těchto staveb nebo problematicky hledat místo k zaparkování.

Na aktuální situaci uzavírek pozemních komunikací se můžete podívat v dopravním informačním centru DIC.