Aplikace koordinace výkopových prací

Magistrát města Brna (MMB) pravidelně shromažďuje a doplňuje požadavky všech investorů, kteří chtějí provádět na veřejných prostranstvích výkopové práce v období aktuálního roku a také v období dalších čtyř let následujících. Tyto požadavky jsou uvedeny v aplikaci koordinace výkopových prací. Průběžně jsou analyzovány, vzájemně poskytují informace především správcům sítí tak, aby byla zajištěna nejen koordinace projektových dokumentací, ale i samotné realizace. Každého půl roku MMB vydává koordinační harmonogram, který je dostupný na úřední desce.

V koordinačním harmonogramu jsou uvedeny stavby, které mají být realizovány v následujícím období. Je zde stanoven časový rámec, ve kterém by stavba měla proběhnout, místo zásahu a základní informace o omezení dopravy.

V této sekci je Vám k dispozici grafická část uvedeného harmonogramu. Základní údaje o stavbě získáte kliknutím do mapy. ZDE