Revitalizace "brownfields" Vaňkovka

Dokument o výstavbě Vaňkovky:

https://www.youtube.com/watch?v=YXGzfrzBOXc

Historie areálu

Dne 21.3.1865 povolila městská rada a státní zastupitelství firmě Wannieck a Phil. Jellinek na Trnité č. 19 a 21 stavbu strojních dílen, sestávající ze slévárny, kuplovny, hnacího parního stroje, kotelny, a montážních dílen, s vyloučením provozu výroby kotlů. Po odchodu Philipa Jellinka do Ruska 20.12.1868 se stal F.W. sám vlastníkem celé továrny. Pod jeho vedením se nadále rozšiřoval výrobní program i samotný areál po celých 20 let. V r. 1887 vzrostl počet dělníků na 250.

1888 -1889 byla postavena administrativně správní budova při ulici Zvonařka, sklad, nový tovární komín vysoký 36 m (tedy nejvyšší v Brně) a byla zahájena stavba nové kotelny.

V r. 1897 se vzdal pro nemoc svého místa technický ředitel Edmund Gams a požádal o propuštění z komanditní společnosti. Technické vedení firmy převzal vrchní inženýr Kliment. Dvaašedesátiletý Friedrich Wannieck již nechtěl dále vést rostoucí podnik a netroufal si ho řídit ani jeho syn Friedrich Oskar.

18.4.1901 byla zahájena fúze Vaňkovky s První brněnskou strojírnou (PBS), která byla dokončena 11.1.1902. Ztrátu samostatnosti však nahradil velmi perspektivní výrobní program. Ředitelé PBS Ludwig Augustin Lohnstein a Augustin Hnevkovsky rozhodli stavebně i technicky rozšířit Vaňkovku a zahájit zde výrobu parních turbín podle právě získané licence od anglické firmy Parsons. V celém období 1903 až 1929 bylo ve Vaňkovce vyrobeno celkem 722 turbín o celkovém výkonu 1135 MW, více než polovina z nich byla expedována do řady zemí ve východní Evropě i na Balkán.

1929-1930 probíhá převod výrobního zařízení, zaměstnanců i rozpracované výroby z Vaňkovky do areálu PBS na Olomoucké ulici, v r. 1930 je areál Vaňkovky uzavřen a v r. 1936 prodán České zbrojovce Brno, 1930-1936 je Vaňkovka zavřená, hlídaná jen noční službou PBS, 1936-1939 funguje jako Zbrojovka a.s. Brno – závod Vaňkovka.

1939-1941 se Vaňkovka stala součástí závodů Hermana Göringa (Wannieckwerk), 1942-1944 Wannieckwerk – Waffen Union Skoda Brűnn.

Po válce Vaňkovku využívaly jako samostatný závod postupně:

Spojené továrny na obráběcí stroje n.p., Zbrojovka Brno n.p., Závody Jana Švermy n.p.(změna názvu Zbrojovka Brno), Zetor Brno n.p. Od r. 1989 státní podnik Zetor. 

V období 1996-2000 vlastnil Vaňkovku Fond národního majetku.

První snahy o zachování historicky cenných výrobních objektů v Brně se objevily ve vyhodnocení průzkumu průmyslových areálů z r. 1985. Za dva roky nato zadává město fakultě architektury VUT Brno zaměření objektů a první urbanisticko-architektonickou studii přestavby a nového využití Vaňkovy. Stavební uzávěra, která byla vyhlášena 29.10.1990 zamezuje areálu – státnímu podniku Zetor – případné demolice, ale současně také vylučuje jakoukoliv větší potřebnou údržbu.

Dne 13.5.1992 byla Vaňkovka zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

Nadace Vaňkovka (založena v květnu 1994) a od r. 1998 nástupnické Občanské sdružení Vaňkovka (OSV) usilují o zviditelnění a nové využití Vaňkovky. Do konce r. 1999 se v areálu uskutečnilo více než 250 kulturních akcí. Předpokladem nového využití Vaňkovky bylo vyřešení vlastnických vztahů, přesto chátrající Vaňkovka zůstala po několik dlouhých let (od r. 1996 až do r. 2000) ve správě Fondu národního majetku.

Sdružení Vaňkovka připravilo po roce 2000 několik akcí za účasti odborníků a veřejnosti, zaměřených na širší souvislosti této stavby-kulatý stůl o regeneraci městských center se zahraničními experty pro představitele města a zástupce firmy ECE, mezinárodní workshop.

V r. 2000 konečně získalo město Brno areál Vaňkovky do svého vlastnictví a vložilo jej do společnosti JIŽNÍ CENRTUM BRNO, a.s. Ve stejném období prezentovala firma ECE na radnici svůj záměr investovat 3 miliardy Kč do výstavby nákupního a společenského centra s kapacitou 37 000 m2  obchodních ploch. Na podzim r. 2003 získává projekt stavební povolení, v listopadu je zahájena demolice části areálu – modelárny, slévárny a části jádrovny. V březnu 2004 se koná oficiální položení základního kamene nové Galerie Vaňkovka.

V létě r. 2004 je podepsána smlouva mezi ECE a Občanským sdružením Vaňkovka o pronájmu prostor v Galerii Vaňkovka v přízemí bývalých šaten slévárny pro centrum nevládních neziskových organizací (NNO) na 10 let za symbolickou cenu.

Nákupní Galerie Vaňkovka je slavnostně otevřena 23.3.2005.

Slavnostní otevření Wannieck Gallery v březnu 2006 se zúčastnil i pravnuk Friedricha Wanniecka Wolfgang Wannieck, který do Brna přivezl z Mnichova rodinný portrét svého předka a věnoval ho nové galerii.

JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s. odhaluje při této příležitosti na severní fasádě rekonstruované strojírny pamětní desku Friedrichu Wannieckovi a Gustavu Lindenthallovi (světově známému staviteli ocelových mostů v USA, který se koncem 60.let 19.století vyučil stavebnímu řemeslu právě při výstavbě Vaňkovky).

Revitalizace areálu Vaňkovky se stala pro mnoho lidí prvním názorným příkladem nového využití tzv. „brownfields“ v Brně a současně významným impulsem pro rozvoj Jižního centra.Revitalizace 

Proměny Vaňkovky v čase:

http://www.galerie-vankovka.cz/cz/historie_vankovky

http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=499 

http://www.svet-bydleni.cz/umeni-design-a-architektura/vankovka-a-jeji-zapeklita-cesta-do-21-stoleti.aspx