• O nás
 • Struktura společnosti
Zpět

Struktura společnosti

Představenstvo

 • Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva
 • Mgr. Filip Leder, místopředseda představenstva
 • Ing. Luděk Borový, člen představenstva
 • Jiří Ides, člen představenstva
 • PaedDr. Ivo Vašíček, člen představenstva

Dozorčí rada

 • Ing. Ivan Fencl, Ph.D. - člen dozorčí rady
 • Mgr. Jiří Mihola - předseda dozorčí rady
 • Ing. Mgr. Pavel Mises - místopředseda dozorčí rady
 • Mgr. Pavel Sázavský, MBA, člen dozorčí rady
 • Tomáš Zhoř - člen dozorčí rady
 • Ing. Marek Lukáš - člen dozorčí rady
 • Ing. Martin Smejkal, člen dozorčí rady

Výbor pro audit:

 • Ing. Ján Osuský, nar. 10. 7. 1959, Velkopavlovická 4084/12, 628 00 Brno,
 • Ing. Jiří Valníček, nar. 3. 8. 1952,  Hochmanova 9, 628 00 Brno,
 • Ing. Jiří Faltýnek, nar. 13. 5. 1983,  Jezerůvky 511/10, 621 00 Brno,
 • Ing. Hynek Faktor, nar. 19. 2. 1965, Prokopův kopec 654/21, 641 00 Brno,
 • Ing. Jiří Menšík, nar. 7. 8. 1967, Nejedlého 11, 638 00 Brno,

Vedení

 • Ing. Luděk Borový, generální ředitel
 • Ing. Aleš Keller, technický ředitel
 • Ing. Jan Klištinec, provozní ředitel
 • Ing. Roman Nekula, MBA, správní ředitel
 • Ing. Ivan Točev, MBA, ekonomický ředitel