• O nás
 • Struktura společnosti
Zpět

Struktura společnosti

Představenstvo

 • Richard Mrázek, předseda představenstva
 • Mgr. Filip Leder, místopředseda představenstva
 • Bc. Matěj Hollan, člen představenstva
 • Ing. Luděk Borový, člen představenstva

Dozorčí rada

 • Ing. Martin Schwab, předseda dozorčí rady
 • Ing. Hana Kašpaříková, místopředsedkyně dozorčí rady
 • Ivana Fajnorová, člen dozorčí rady
 • Mgr. Pavel Sázavský, MBA, člen dozorčí rady
 • Martin Brym, člen dozorčí rady
 • Ing. Martin Smejkal, člen dozorčí rady

Výbor pro audit:

 • Ing. Ján Osuský, nar. 10. 7. 1959, Velkopavlovická 4084/12, 628 00 Brno,
 • Ing. Jiří Valníček, nar. 3. 8. 1952,  Hochmanova 9, 628 00 Brno,
 • Ing. Jiří Faltýnek, nar. 13. 5. 1983,  Jezerůvky 511/10, 621 00 Brno,
 • Ing. Hynek Faktor, nar. 19. 2. 1965, Prokopův kopec 654/21, 641 00 Brno,
 • Ing. Jiří Menšík, nar. 7. 8. 1967, Nejedlého 11, 638 00 Brno,

Vedení

 • Ing. Luděk Borový, generální ředitel
 • Ing. Aleš Keller, technický ředitel
 • Ing. Leoš Chasák, provozní ředitel
 • Ing. Roman Nekula, MBA, správní ředitel
 • Ing. Ivan Točev, MBA, ekonomický ředitel