• O nás
 • Úsek ekonomického ředitele
Zpět

Úsek ekonomického ředitele

Hlavní ekonom

Oddělení účtárny a daní

 • vedení účetnictví dle platné legislativy
 • vedení daňové agendy dle platné legislativy
 • sestavování výkazů a reportů
 • plánování a sledování odchylek skutečnosti od plánů

Obchodně - právní středisko

 • výkon činností, které souvisí s přípravou a realizací veřejných zakázek 
 • zajištění činnosti související se smluvní agendou
 • developerské projekty společnosti

Středisko správy nemovitostí a ICT

 • zahrnuje činnost oddělení správy nemovitostí a oddělení výpočetní techniky

Oddělení správy nemovitostí

 • zajištění kompletní správy vlastního majetku společnosti
 • zajištění provozu podatelny, rozmnožovny, ústředny, vrátnice, skladu kancelářského materiálu a kantýny

Oddělení výpočetní techniky

 • zajištění provozu a údržby výpočetní techniky ve společnosti, včetně plánování její obnovy

Oddělení personální a mzdové agendy

 • zajištění personální a mzdové agendy