• O nás
 • Úsek projektového ředitele
Zpět

Úsek projektového ředitele

Referát projektového ředitele

 • zajištění veškerých administrativních a technicko-provozních potřeb úseku
 • organizování programu a jednání PJŘ

Středisko správce stavby

 • příprava podkladů pro projednání staveb v kolektivních orgánech města
 • zajištění dokumentace staveb pro územní a stavební řízení
 • projednávání dokumentace staveb v územním a stavebním řízení, zastupování objednatele v těchto řízeních a zajišťování stavebních rozhodnutí pro jednotlivé akce
 • spolupráce na přípravě výběrových řízení
 • zajištění smluv o dílo na realizaci staveb ve smyslu výsledku výběrových řízení
 • organizační a legislativní zajištění podmínek pro zahájení staveb a plnění plánovaných termínů staveb
 • zajištění podkladů pro kolaudaci staveb a následnou aktivaci.

Středisko projektové přípravy

 • příprava, koordinace a inženýrské činnosti v rámci projektů statutárního města Brna, a to zejména Nová čtvrť Trnitá, Nové hlavní nádraží, Železniční uzel Brno (Europoint Brno – městská infrastruktura), Severojižní kolejový diametr a další

Oddělení koordinačních činností

 • činnost v oblastech koordinace výkopových prací a uzavírek