Předprojektová příprava – žádost o existenci inženýrských sítí

Podám žádost prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím podatelny na email: podatelna(zavináč)bkom.cz, nebo prostřednictvím podatelny v tištěné podobě.

Žádost musí obsahovat:

  • uvedení účelu žádosti + název stavby
  • identifikační údaje stavebníka a jeho případného zástupce, kontaktní telefon, kontaktní adresu
  • orientační situaci
  • vytyčené zájmové území v digitální podobě ve formátu DGN nebo DWG (takto připojené zájmové území vyloučí případné nepřesnosti rozsahu předaných dat) nebo, v případě stavby menšího rozsahu čitelnou grafickou přílohu, např. pdf apod.

Ve lhůtě do 1 měsíce od podání žádosti obdržím stanovisko.