Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Pro potřeby občanů se ZTP

Žadateli se doporučuje nejprve předjednat možnosti zřízení VPS v požadované lokalitě u příslušného silničního správního úřadu, u kterého bude později žádat o rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tímto úřadem může být buď úřad příslušné MČ, nebo MMB – Odbor dopravy, a to podle konkrétní ulice, na které žadatel předpokládá zřízení VPS. Teprve po tomto vstupním projednání žádosti je vhodné pokračovat dalšími kroky.

 1. Zajistím zpracování projektové dokumentace: lze objednat zdarma u společnosti Brněnské komunikace a.s. (tel. 532 144 111) – formulář žádosti, VZOR vyplněné žádosti. Pro finanční úhradu této projektové dokumentace platí v případě občanů se ZTP, že při jejím prvním zpracování nebo v případě změny této dokumentace po více jak dvou letech od zpracování předešlé dokumentace hradí tyto náklady MMB – Odbor dopravy. Potřebnou projektovou dokumentaci si může žadatel objednat i u jiného zpracovatele, ale v tom případě si žadatel musí finanční náklady spojené s jejím pořízením uhradit sám.

 2. Zajistím vyjádření Policie ČR – Dopravního inspektorátu: zařizuje zpracovatel projektové dokumentace. Žadatel je následně písemnou formou informován o výsledku projednání.

 3. Podám žádost o vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: vyřizuje Magistrát města Brna – Odbor dopravy, Bc. Lada Hodačová (tel. 542 174 756).

 4. Podám žádost o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace: vyřizuje Úřad příslušné městské části (místní komunikace, které nejsou pojížděny MHD), nebo Magistrát města Brna – Odbor dopravy (místní komunikace pojížděné MHD).

 5. Zajistím realizaci dopravního značení: lze objednat u společnosti Brněnské komunikace a.s., Ing. Petra Tůmová (tel. 532 144 283).

Občan ZTP je osvobozen od placení správních i místních poplatků souvisejících s vyhrazeným parkovacím stáním, přispívá si pouze na realizaci dopravního značení (max. do 2.000,- Kč).

Pro ostatní subjekty (placená vyhrazená parkovací stání)

Žadateli se doporučuje nejprve předjednat možnosti zřízení VPS v požadované lokalitě u příslušného silničního správního úřadu, u kterého bude později žádat o rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tímto úřadem může být buď úřad příslušné MČ, nebo MMB – Odbor dopravy, a to podle konkrétní ulice, na které žadatel předpokládá zřízení VPS. Teprve po tomto vstupním projednání žádosti je vhodné pokračovat dalšími kroky.

 1. Zajistím zpracování projektové dokumentace: lze objednat u společnosti Brněnské komunikace a.s. (tel. 532 144 111) - formulář žádosti, VZOR vyplněné žádosti (cena projektové dokumentace je 3 000 Kč bez DPH).

 2. Zajistím vyjádření Policie ČR – Dopravního inspektorátu: zařizuje zpracovatel projektové dokumentace.

 3. Požádám o vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: vyřizuje Magistrát města Brna – Odbor dopravy, Bc. Lada Hodačová (tel. 542 174 756).

 4. Požádám o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace: vyřizuje Úřad příslušné městské části (místní komunikace, které nejsou pojížděny MHD), nebo Magistrát města Brna – Odbor dopravy (místní komunikace pojížděné MHD); správní poplatek za vydání rozhodnutí 1 000 Kč.

 5. Zajistím realizaci dopravního značení: lze objednat u společnosti Brněnské komunikace a.s., Ing. Petra Tůmová (tel. 532 144 283); cena cca 5 000 Kč.

  Stanovení výše místního poplatku pro vyhrazené parkovací stání najdete ve vyhlášce statutárního města Brna č. 13/2015, příloha č. 4; www.brno.cz