Zvláštní užívání komunikace (ZUK) – výkopové a stavební práce, stavební zábor

  1. Podám žádost u správce komunikace – formulář žádosti + přílohy žádosti:

  2. Uzavřu dohodu o složení kauce – viz dohoda o kauci

  3.  Zaplatím kauci

  4. Obdržím souhlas se ZUK

  5. Požádám u příslušného ÚMČ nebo OD MMB o vydání rozhodnutí povolení k ZUK

  6. Po vydání povolení k ZUK požádám správce o předání staveniště

  7. Po dokončení prací nebo záboru požádám správce o převzetí komunikace

Mapa obvodů