Centrální technický dispečink

Na svém specializovaném pracovišti Centrálního technického dispečinku (CTD BKOM) zajišťujeme nepřetržitý sběr a zpracování dopravních informací o provozu na komunikacích v Brně. Monitorujeme dopravu v brněnských tunelech, dispečink dále dohlíží na provoz světelných signalizačních zařízení a optimalizuje ho a také monitoruje parkovací systémy. Veřejnosti poskytuje aktuální dopravní informace prostřednictvím Dopravně informačního centra Brno (DIC Brno), a to zejména pomocí obrázků z dopravních kamer, a poskytováním informací o dopravní situaci a on-line obsazenosti parkovišť a parkovacích domů zařazených do městského parkovacího systému (MPS).