Zimní údržba komunikací

Provádíme zimní údržbu na místních komunikacích základního komunikačního systému a na silnicích I., II. a III. třídy. Tyto práce jsou realizovány na základě příkazní smlouvy s městem a dalších smluv o dílo s ŘSD ČR a SÚS JMK. Součástí je i čištění po zimě a čištění před zimou. Zimní údržbu ostatních místních komunikací zajišťuje příslušná městská část.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA.