Akademické náměstí včetně parkovacího domu

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  27. 03. 2023

 • Konec

  26. 05. 2024

 • Popis

  Jedná se o výstavbu parkovacího domu o kapacitě 411 parkovacích míst a parkovací plochu pro 210 vozidel. Součástí stavby budou venkovní úpravy zpevněných ploch a světelné křižovatky.

 • Aktuální stav

  Provedena monolitická část parkovacího domu, včetně administrativní části. Dále probíhají práce na venkovních úpravách zpevněných ploch a přeložkách inženýrských sítí. Projednáváno prodloužení termínu do 28.11.2024.

 • Zhotovitel

  STRABAG a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Vojtěch Slabý

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Zdena Kuncová