Barvy (kolem bytových domů) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  13. 07. 2020

 • Konec

  30. 09. 2020

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu chodníku, kde bude vyměněna stávající konstrukce chodníku za novou s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby 20/20. Součástí je i výměna chodníkových a silničních obrubníků.

 • Aktuální stav

  Předání staveniště

 • Zhotovitel

  ZEMAKO, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Milan Stanislav

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal