Bratří Křičků (Kárníkova) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  01. 04. 2020

 • Konec

  31. 05. 2020

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku z granitové dlažby, včetně podkladu. Upraví se podloží a povrch se opatří novou betonovou dlažbou.

 • Aktuální stav

  Dokončena jedna strana chodníku a zahájeno odtěžování staré dlažby na druhé straně.

 • Zhotovitel

  Zemako s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  ing. Novotný - tel. 777 055 751

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová