Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  02. 08. 2019

 • Konec

  01. 11. 2020

 • Popis

  Předmětem prací je změna dokončené stavby čtyřpodlažního objektu na ulici Mostecká 10. Jedná se o přístavbu výtahové šachty ve dvorní části a přízemní přístavbu orientovanou do dvora, rozšiřující objekt o potřebný provozní prostor. Dispoziční a stavební řešení původně bytového domu bude přizpůsobeno pro provoz domova, pro osoby se zdravotním postižením, který bude poskytovat sociální péči pobytovou formou. Cílem je sociální začlenění klientů do společnosti.

 • Aktuální stav

  Provedena konstrukce nových stropů nad I. až III. NP. Provedena základová deska dvorní přístavby. Pokračují práce na rozvodech venkovní kanalizace dvorní přístavby.

 • Zhotovitel

  ESOX, spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Ivan Kozel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Vladimíra Slabá