Bytový dům Nováčkova 38, Brno

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  03. 07. 2019

 • Konec

  16. 08. 2020

 • Popis

  Jedná se o odstranění stávajícího objektu a vybudování nových patnácti bytových jednotek.

 • Aktuální stav

  Proveden strop nad III. NP. Proběhla betonáž schodiště mezi II. a III. NP. Zahájeny práce na stavbě ocelového krovu. Práce na zahradním domku ukončeny.

 • Zhotovitel

  SKR stav s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Emil Maršálek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Vladimíra Slabá