Chrlice - cyklostezka Davídkova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Chrlice

 • Začátek

  09. 06. 2021

 • Konec

  15. 04. 2022

 • Popis

  Stavba řeší výstavbu nové cyklostezky z ulice Davídkova s napojením na stávající cyklostezku v místě Dvorského potoka.

 • Aktuální stav

  Probíhá montáž propustku a rozprostření ornice.

 • Zhotovitel

  Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  DiS. Leoš Mahel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Tomáš Dobrovolný