Cyklistická stezka Hladíkova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  29. 10. 2021

 • Konec

  25. 08. 2022

 • Popis

  V rámci stavby bude vybudován podjezd pro cyklisty a pěší pod mostem přes řeku Svitavu, na ul. Hladíkova, včetně železničního přejezdu, přeložky plynovodu, opěrných zdí, veřejného osvětlení a opevnění břehu. Kolem staveniště vytvořen oplocený koridor, v rámci kterého se přejíždí přes vjezd na staveniště, případně objízdná trasa po ul. Zderadova a Masná.

 • Aktuální stav

  Dokončena přeložka plynu, probíhají zemní práce a realizace železobetonové podkladní desky pod tělesem mostu.

 • Zhotovitel

  PORR, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Miroslav Novák

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Petr Ovesný