Dalimilova (křižovatka Tylova) - souvislá údržba vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  13. 09. 2021

 • Konec

  20. 10. 2021

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu chodníku a vozovky, kde bude vyměněn stávající nevyhovující povrch za nový. Součásti akce je i přesazení stávajících kamenných obrubníků

 • Aktuální stav

  předání staveniště

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ladislav Kuschel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal