Domov pro seniory Vychodilova 3077/20

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  13. 11. 2019

 • Konec

  14. 09. 2020

 • Popis

  Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu domova pro seniory, který se nachází na severním okraji městské části Brno-Žabovřesky. Objekt je složen ze tří navzájem propojených sekcí (sekce A, B a C). Domov pro seniory má kapacitu 81 lůžek, z toho je 61 pokojů jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojů. Celá budova je řešena jako bezbariérová. Budova má tvar odpovídající písmenu L. Půdorysné rozměry jsou 69,17 x 73,37 m. Jednotlivé sekce mají různou výškovou úroveň a v nejvyšším místě má budova výšku cca 18,02 m (po úroveň střechy strojovny výtahů v sekci A). Hlavní vstup do objektu se nachází v přízemí sekce B.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na zateplení objektu a výměny skladeb podlah balkonů.

 • Zhotovitel

  UCHYTIL s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Martin Hublík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Radovan Kadláček