Dům pro Julii – novostavba dětského hospice (ORG 5497)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Královo pole

 • Začátek

  01. 08. 2022

 • Konec

  24. 06. 2023

 • Popis

  Předmětem prací je realizace výstavby nového dětského hospice, který je rozdělen na objekty a technická a technologická zařízení: stavba je členěna na celkem 6 stavebních objektů: SO 01 Dětský hospic, SO 02 Parkoviště, SO 03 Zpevněné plochy, SO 04 Sadové úpravy, SO 05 Přípojka vody a kanalizace, SO 06 Přípojka NN.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na základech objektu v půdorysu stavby objektu SO 01, probíhají práce na rozvodech inženýrských sítí.

 • Zhotovitel

  UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Jan Kolečkář

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy