Durďákova (Helfertova - Muchova) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  09. 03. 2020

 • Konec

  30. 04. 2020

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku z litého asfaltu a podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou

 • Aktuální stav

  Probíhá odstraňování starého povrchu chodníku v úseku Muchova - Tomanova

 • Zhotovitel

  Zemako s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  ing. Novotný - tel. 777 055 751

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová